Gosia_Bukowska's picture
Gosia_Bukowska

Comment by Gosia_Bukowska

Tiziano Ferro! We need some European collaborations!